Nyhedsbrev november 2004 (pdf)

"Lagerforløb gav fast arbejde"
Interview med Hanne Nielsen, Promax A/S

"Uddannelse gav selvtillid"
Interview med Jan Lyngby, Råd & dåd

"Det var stort at få læreplads"
Interview med Nonglak Jensen, Favorit

"Vi skaffer jobs i tæt samspil med erhvervslivet"
Interview med udviklingschef Ole Kamp Jensen, AtS

Læs flere interviews

 

 

 

Virksomhedsnetværk og jobeffekt
Denne hjemmeside er en opsamling og præsentation af resultaterne fra projektet Virksomhedsnetværk og jobeffekt – virksomhederne som aktive medspillere i at skabe god jobeffekt for ledige på jobrettede uddannelsesforløb.
Projektet, der er finansieret af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), er gennemført i perioden september 2003 - oktober 2004 på Tekniske Skoler Østjylland (TSØ).
Det er først og fremmest de mange deltagere i projektet, og daglige aktører omkring RAR- uddannelsesforløbene: kursister, repræsentanter fra virksomhederne, organisationerne, AF og de tekniske skoler i Aarhus, Randers og Silkeborg, der har udvekslet og videregivet deres erfaringer for, hvad der i praksis har vist sig at virke og være bæredygtige modeller for samspil omkring den gode aktivering med optimal jobeffekt.
Vidensdokumentationen på denne hjemmeside kan betragtes som et øjebliksbillede af en kvalitetssikring og -udviklingsproces, der har fået ekstra opmærksomhed med dette projekt. Projektgruppen håber med denne hjemmeside at give anledning til fortsat inspiration og refleksion.